Spiritueel Atelier

Harten Heling  &  Zielen Streling  &  Goddelijke Zegening

Omarm je creatieve geest én gebruik je verbeeldingskracht & innerlijk weten als waardevolle scheppingsvorm.

Koester & luister naar je fysieke lichaam, want zij is je trouwe partner & beste vriend tijdens deze incarnatie.

Jij bent de schepper van jouw leven, heel jezelf door te spelen, dansen, lachen, creëren, mediteren & liefhebben.

Omarm je hart, ziel & goddelijke zelf en ervaar zelfliefde als een natuurlijke & speelse staat van zijn.

 

Nevelige zoetheid, geurend uit de kelk der zachtheid.

Jij bedwelmt mijn innerlijk wezen met gouden nectar.

Nimmer meer vluchtend, Immer meer rustend.

 

 

 

Annette Maria Bakx

Speelse Ziel & Zorgzaam Hart

Met passie & plezier zet ik mijn artistieke kwaliteiten, paranormale gaven en persoonlijke

ervaring in om jou te herenigen met je scheppingskracht, speelse natuur & zelfliefde.

 

 

 

    Orakel

  Goddelijk Welzijn & Innerlijke Gezondheid

Als orakel heb ik een visionaire, creërende, spelende en helende missie.

Ik spreek met ’t hart, ziel, goddelijke zelf, entiteiten, natuur- & lichtwezens, dieren & planten.

Met passie zorg ik voor jou in het hier & nu, tijdens ’t aardse sterven en in ’t hiernamaals.

Ben jij op zoek naar zielenvreugde, levenslust en zelfliefde?

Dan is een Consult Zelfliefde of HappYning echt iets voor jou.

 


 

 Kunstenaar

Goddelijke Schoonheid & Bevlogen Wijsheid

Wanneer ik me afstem, raak ik ontroerd door de pure beelden, wijze woorden & diepe gevoelens die ik ervaar.

Deze mystieke, ondoorgrondelijke en ongrijpbare wereld vertaal ik op artistieke wijze in Orakel Kunst & Poëzie.

Kunst & poëzie vol orakelkrachten, met ’n diepe boodschap, helende intentie & van ’n innerlijke schoonheid.

In opdracht maak ik ’n persoonlijke orakelbijbel of kies een orakel kunstbijbel of poëtische gebed/boodschap/zegening.

 

 

 

Wens vd Week: 17

Ik wens jou een Liefdevol Gerecht

 

 

 

Boodschap vd Nieuwe Maan: 28 maart 2017

 

Lente Belofte

 

Op een dag als deze vrees ik niets.

Ik geef me over om te groeien, te bloeien tot volle wasdom.

 

Mij is gegeven mijn lot, mijn giften.

Ik ben zonder vrees en moed siert mijn geest.

 

Lofzang en voelbare vreugde..

Geestdriftig zoek ik mijn passie, de bron van mijn hart.

 

Hiermee overwin ik mijn angsten.

Mijn vrees maakt plaats voor rein en verwachtingsvol zijn.

 

Dankbaar aanvaard ik deze lente belofte om te mogen gedijen.

Mij vlijende in lieflijke rozengeur en donzig zacht satijn.

 

Annette Maria Bakx

 

 

Copyright, Annette Maria Bakx, alle rechten voorbehouden