Hart & Al

 

Als langs de herberg mijn hart gaat dwalen,

zwichtend, lichtend als een sterrenkind.

Zo heb ik jou rijkelijk ervaren…

 

En verdienstelijk heb je mijn hart verslonden.

In de zonnige handen die mij bereikten,

zijn de wonderen alsnog te zien.

 

Ik heb van jou genoten en jij…

Jij hebt mij vooral,

voor AL gezien.

 

  2011, Annette Maria Bakx

 

 

 

 

 

 

 

 MYSTIEK ATELIER

Mystieke Openbaringen & Aardse Percepties

Kunst   Poëzie   Dans   Stilte

 

Met passie & plezier ben ik een artistieke & creatieve mystica.

Bezielde expressie is de ultieme manifestatie van ’t goddelijke Zelf.

Ik luister naar de diepste fluisteringen van het hart en de ziel.
Ik communiceer met goddelijke wezens en magische werelden.
Wanneer ik me verbind met de transcendente wereld, raak ik

ontroerd door de pure schoonheid & diepe wijsheid die ik ervaar.
  Deze unieke belevingen
leg ik vast in vorm, kleur, woord en dans.

Mijn mystieke werk is van een betoverende eenvoud & diepgang.

 
Laten we fluisteren van
 hart tot hart, ziel tot ziel en

Zelf tot Zelf, want we spreken deZelfde goddelijke taal.
Het aardse
verandert in ’n ongrijpbare & mysterieuze realiteit.
Het spirituele
transformeert in ’n heldere & visuele werkelijkheid.


Let Me Take You To The Mystic World And Feel More Alive

Moge mijn werk een inspiratiebron zijn om je goddelijke Zelf te

ervaren & je bezielen om je heel, geliefd en onsterfelijk te voelen.
Welkom in
mijn atelier voor persoonlijke mystieke ervaringen.

 

 

 

 

 

 

Verlichte Woorden

 

  

Rijkelijk vloeien weelderige woorden in het rond.

Ze zweven, gedreven uit mijn overvolle mond.

 

Woorden als wolken benevelend zacht en zwijgzaam.

Ze worden gretig gedronken, beklonken met faam.

 

Mijn gevoelens zijn glanzend, zo schitterend mooi.

Volwassen emoties van dichterlijke prooi.

 

Nog dichter bij mijn hart, mijn ziel als voorheen.

Mijn verLichte woorden, ze maken mij Een.

 

 

2015, Annette Maria Bakx

 

 

 

 

2014, copyright, Annette Maria Bakx, alle rechten voorbehouden.

Al het getoonde werk op deze website is auteursrechtelijk vastgelegd.